13 junio 2016

Clyde Lensley McPhatter (November 15, 1932 – June 13, 1972)

(Clyde McPhatter, Bobby Darin and Duane Eddy)

No hay comentarios:

Publicar un comentario