31 julio 2011

29 julio 2011

28 julio 2011

18 julio 2011

1950´s


16 julio 2011

14 julio 2011

12 julio 2011

11 julio 2011

Rosco Gordon and Sam Phillips at Sun Studio

Rosco Gordon (April 10, 1928 – July 11, 2002) 1950´s


10 julio 2011

05 julio 2011

02 julio 2011